image/svg+xml
image/svg+xml

KURULUŞ VE TARİHÇESİ

Üniversitemiz, “Dijital Dönüşüm Seferberliği” kapsamında kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, atıl durumdaki mal ve malzemeleri tekrar kullanıma kazandırmak, savurganlığı önlemek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla merkezi bazda bütünleşik bir dijital sistemin gerekliliğini 2018 yılı içerisinde tespit ederek bu konuda gerekli çalışmalara süratle başlamıştır.

Bu doğrultuda, üniversitemiz üst yönetiminin kaynakları etkin, yerinde ve iktisadilik ilkesi doğrultusunda kullanılmasına dönük politikası gereği yapılan araştırmalar sonucunda 2018 yılı sonunda çalışmalarına başlamış olup ALYS 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla DEMO olarak kullanıma sunulmuştur.

Dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine yönelik gerçekçi ihtiyaçların belirlenmesi, stok kontrolünün yapılarak ihtiyaçların mümkün olan en kısa sürede temininin sağlanması, girdi-çıktı analizlerinin yapılması, atıl durumda bulunan kaynakların hizmete kazandırılması, gereksiz ve aşırı harcamaların azaltılması, bütçenin en optimal şekilde planlanarak etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, insan, enerji, hammadde ve malzeme gibi bileşenlerin ulaşılabilirliğinin ve tasarrufunun sağlanması vb. işlemlerin yürütülmesi amacıyla Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 14.07.2021 tarihli ve 2021/14-23 sayılı kararı ile Genel Sekreterlik bünyesinde “Bütçe ve Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi Şube Müdürlüğü” kurulmuştur.

01.02.2022 tarihinden itibaren dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ilişkin talepler resmi yazışmaya gerek olmaksızın ALYS üzerinde bulunan “Malzeme Talep Ekranı” modülünden alınmaya başlanmıştır.

ALYS, Üniversitemizdeki tüm taşınırların tek bir sanal depoda birleştirilmesi, durumlarının anlık olarak izlenmesi, takip edilmesi ve birimlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, takibinin yapıldığı, tüm demirbaş ve tüketim malzemelerinin kaydedildiği, stok durumlarının anlık takip edildiği, tasarruf tedbirleri kapsamında satın alma süreçlerini kolaylaştıran yaklaşık 55.000 (elli beş bin) taşınır verisinin kaydedildiği dijital bir yazılım sistemidir. 

 
Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında 593 proje başvurusu arasında yapılan değerlendirmeyle 23 Aralık 2022 tarihinde Aydın Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde Kamu Kategorisinde ikincilik ödülünü almaya hak kazanmıştır.